การติดตามผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารฯ พ.ศ.๒๕๔๐, ขอเชิญร่วมโครงการ "เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ อปท.เพื่อแก้ปัญหาข้อบกพร่องตามข้อสังเกต ของ สตง." ลงทะเบียนภายในวันที่ 11 สิงหาคม 2559
 
ค้นหา : ( กระทู้, โดย)
 
จำนวนกระทู้ทั้งหมด ๙,๘๗๓ กระทู้
เลขที่
หัวข้อกระทู้
อ่าน
ตอบ
โดย
วันที่
 
๑๔๘๘๔
รับโอนพนักงานส่วนตำบล
๗๖
อบต.กระดังงา
๒๙ ส.ค. ๕๙
๑๔๘๘๓
รับโอนพนักงานส่วนตำบล
๕๖
อบต.กระดังงา
๒๙ ส.ค. ๕๙
๑๔๘๘๒
รับโอน(ย้าย)นิติกร ด่วน
๑๙
อบต.พังลา
๒๙ ส.ค. ๕๙
๑๔๘๘๑
รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล
๕๐
เจ้าหน้าที่กองคลัง
๒๙ ส.ค. ๕๙
๑๔๘๘๐
ถามตำแหน่งนักวิเคราะห์ฯ
๓๔
นักทรัพยากรบุคคล
๒๙ ส.ค. ๕๙
๑๔๘๗๙
อบต.เขาแดง อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบลจำนวน 2 อัตรา
๑๙
เจ้าหน้าที่กองคลัง
๒๖ ส.ค. ๕๙
๑๔๘๗๘
ข้อหารือการยกเลิกคำสั่ง ค.ตาม พรบ.ควบคุมอาคาร
KING
๒๕ ส.ค. ๕๙
๑๔๘๗๗
อบต.เขาแดง อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา รับโอน(ย้าย) นักวิชาการพัสดุ และ เจ้าพนักงานพัสดุ
พนักงาน
๒๕ ส.ค. ๕๙
๑๔๘๗๖
รับโอน(ย้าย)พนักงงานส่วนตำบล
๒๔๓
อบต.วังใหญ่
๒๔ ส.ค. ๕๙
๑๔๘๗๕
รับโอน นักวิชาการสุขาภิบาล
๔๙
นักทรัพฯ
๒๔ ส.ค. ๕๙
๑๔๘๗๔
ฝากแนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.)ด้วยนะครับ1
๓๒
tar
๒๔ ส.ค. ๕๙
๑๔๘๗๓
หาคนสับเปลี่ยน ตำแหน่ง นวก.ศึกษา อ.เบตง
๔๓
นวก.ศึกษา
๒๓ ส.ค. ๕๙
๑๔๘๗๒
รับโอน(ย้าย)
๒๓๖
อบต.คลองรี
๒๓ ส.ค. ๕๙
๑๔๘๗๑
รับโอน
๙๕
อบต.คลองรี
๒๓ ส.ค. ๕๙
๑๔๘๖๙
กองคลัง อบต.เขาแดง รับโอนย้าย
๙๖
เจ้าหน้าที่กองคลัง
๒๒ ส.ค. ๕๙
๑๔๘๖๘
ฝากด้วยนะครับ โหลดแนวข้อสอบ นักวิชาการศึกษา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.)
๕๖
tar
๒๒ ส.ค. ๕๙
๑๔๘๖๗
รับโอนย้าย
๑๘๒
วี
๒๑ ส.ค. ๕๙
๑๔๘๖๖
รับโอนย้าย
๖๓
วี
๒๑ ส.ค. ๕๙
๑๔๘๖๕
อยากกลับบ้าน
๑๒๐
ปากกา สีแดง
๑๙ ส.ค. ๕๙
๑๔๘๖๔
โอนย้ายนักวิชาการจัดเก็บ
๑๐๐
จัดเก็บ
๑๙ ส.ค. ๕๙

 «« หน้าแรก | « ก่อนหน้า | [ ๑ ]       | ถัดไป » | หน้าสุดท้าย »»