ค้นหา : ( กระทู้, โดย)
 
จำนวนกระทู้ทั้งหมด ๘,๘๒๔ กระทู้
เลขที่
หัวข้อกระทู้
อ่าน
ตอบ
โดย
วันที่
 
๑๔๑๗๕
หน.สำนักต้องการโอนย้ายหรือสับเปลี่ยน
๙๘
jjjj
๒๗ มี.ค. ๕๘
๑๔๑๗๔
หน.สำนักต้องการโอนย้ายหรือสับเปลี่ยน
๓๖
jjjj
๒๗ มี.ค. ๕๘
๑๔๑๗๓
หน.สำนักต้องการโอนย้ายหรือสับเปลี่ยน
๓๖
jjjj
๒๗ มี.ค. ๕๘
๑๔๑๗๒
หลักสูตร ประมาณราคาและทำราคากลางงานอาคาร และงานทางจากแบบ CAD,PDF และภาพถ่ายด้วยคอมพิวเตอร์
๒๖
akiko
๒๕ มี.ค. ๕๘
๑๔๑๗๑
ประชาสัมพันธ์ รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล
๑๓๕
อบต.เปียน
๒๕ มี.ค. ๕๘
๑๔๑๗๐
นักพัฒนาชุมชนที่ไหนว่างบ้าง
๔๓
กานต์รดี
๒๕ มี.ค. ๕๘
๑๔๑๖๙
อบต.ระวะ กองคลัง รับโอน(ย้าย)เจ้าพนักงานพสัดุ ด่วน
๒๑
อภิญญา
๒๕ มี.ค. ๕๘
๑๔๑๖๘
รับโอนย้าย จพง.การเงิน ทต.ยะหา จ.ยะลา
คนเทศบาล
๒๔ มี.ค. ๕๘
๑๔๑๖๗
รับโอนย้าย จพง.การเงิน ทต.ยะหา จ.ยะลา
คนเทศบาล
๒๔ มี.ค. ๕๘
๑๔๑๖๖
อบต.นาเคียน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช รับโอน(ย้าย)จพง.พัสดุ
บุคลากร
๒๓ มี.ค. ๕๘
๑๔๑๖๕
อบต.ทุ่งใหญ่ รับโอนเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
๑๔
กองคลัง
๒๓ มี.ค. ๕๘
๑๔๑๖๔
ปรับ 3-4 มาจากช่าง1 รบกวนตอบหน่อย
๑๘
ช่างโยธา
๒๓ มี.ค. ๕๘
๑๔๑๖๓
ปรับ 3-4 มาจากช่าง1 รบกวนตอบหน่อย
ช่างโยธา
๒๓ มี.ค. ๕๘
๑๔๑๖๒
ปรับ 3-4 มาจากช่าง1 รบกวนตอบหน่อย
ช่างโยธา
๒๓ มี.ค. ๕๘
๑๔๑๖๑
สิ่งที่ อบต.คลองหรัง ทำกับประชาชนตาดำๆ
๓๗
ประชาชนตาดำๆ
๒๐ มี.ค. ๕๘
๑๔๑๖๐
สิ่งที่ อบต.คลองหรัง ทำกับประชาชนตาดำๆ
๓๐
ประชาชนตาดำๆ
๒๐ มี.ค. ๕๘
๑๔๑๕๙
รับโอนย้ายเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
อบต.ระโนด
๒๐ มี.ค. ๕๘
๑๔๑๕๘
อบต.สะพานไม้แก่นต้องการ จพง.พัสดุด่วนมาก
๑๑
เจ้าหน้าที่
๒๐ มี.ค. ๕๘
๑๔๑๕๗
อบต.ทุ่งใหญ่ รับโอนเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
๑๑
กองคลัง
๒๐ มี.ค. ๕๘
๑๔๑๕๖
สอบถามตำแหน่งว่าง
๔๙
คนไกลบ้าน
๒๐ มี.ค. ๕๘

 «« หน้าแรก | « ก่อนหน้า | [ ๑ ]       | ถัดไป » | หน้าสุดท้าย »»