ค้นหา : ( กระทู้, โดย)
 
จำนวนกระทู้ทั้งหมด ๙,๖๓๙ กระทู้
เลขที่
หัวข้อกระทู้
อ่าน
ตอบ
โดย
วันที่
 
๑๔๖๓๑
จพง.ทะเบียนที่ไหนว่างบ้าง
๔๒
คนอยากย้าย
๑๐ ก.พ. ๕๙
๑๔๖๓๐
รับโอน ย้าย ผอ กองคลัง อบต ฉาง
๖๔
อบต ฉาง
๑๐ ก.พ. ๕๙
๑๔๖๒๙
รับโอน(ย้าย)เจ้าพนักงานพัสดุ
๓๘
อบต.คลองทราย
๐๙ ก.พ. ๕๙
๑๔๖๒๘
รับโอน จพง.จัดเก็บรายได้ และ จพง.พัฒนาชุมชน
๖๓
บุคคล
๐๗ ก.พ. ๕๙
๑๔๖๒๗
รับโอน (ย้าย) นักวิชาการเงินและบัญชี
๑๐๐
งานคลัง
๐๔ ก.พ. ๕๙
๑๔๖๒๖
รับโอน (ย้าย) นักวิชาการเงินและบัญชี
๔๕
งานคลัง
๐๔ ก.พ. ๕๙
๑๔๖๒๕
ต้องการโอน(ย้าย)
๑๖๔
สุ
๐๓ ก.พ. ๕๙
๑๔๖๒๔
อยากโอนย้าย
๓๐๙
หมู่ต้น
๒๙ ม.ค. ๕๙
๑๔๖๒๓
เจ้าพนักงานธุรการ
๒๔๒
ธุรการ
๒๘ ม.ค. ๕๙
๑๔๖๒๒
เจ้าพนักงานธุรการ
๑๙๕
เจ้าพนักงานธุรการ
๒๖ ม.ค. ๕๙
๑๔๖๒๑
รับโอนย้ายตำแหน่งนักวิเคราะห์ฯ
๓๐๑
จนท.
๒๕ ม.ค. ๕๙
๑๔๖๒๐
รับโอนย้าย
๒๒๑
จัดเก็บคนเก่า
๒๕ ม.ค. ๕๙
๑๔๖๑๙
ถามเลขานุการ กอ หรือผู้รู้
๑๘๐
ว่าเข้าใจถูกหรือเปล่า
๒๓ ม.ค. ๕๙
๑๔๖๑๘
รับโอนพนักงานส่วนตำบล
๔๑๑
อบต.คลองหลา
๒๐ ม.ค. ๕๙
๑๔๖๑๗
ทต.บ้านหาร รับโอน (ย้าย) นายช่างโยธา
๑๓๙
นักทรัพยากรบุคคล
๑๙ ม.ค. ๕๙
๑๔๖๑๖
รับโอนย้ายจพง.การเงินและบัญชี
๑๐๔
อบต.ขุนตัดหวาย
๑๙ ม.ค. ๕๙
๑๔๖๑๕
ทม.เขารูปช้าง รับโอนย้าย ด่วน!!!
๓๓๖
กองการศึกษา
๑๘ ม.ค. ๕๙
๑๔๖๑๔
รับโอนย้าย นักวิชาการพัสดุ
๙๙
อบต.บ่อดาน
๑๘ ม.ค. ๕๙
๑๔๖๑๓
รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล อบต.ท่าโพธิ์
๒๘๒
อบต.ท่าโพธิ์
๑๓ ม.ค. ๕๙
๑๔๖๑๒
อบต.เกาะหมาก จ.พัทลุง รับโอนย้ายเจ้าพนักงานพัสดุ
๙๗
อบต.เกาะหมาก
๑๒ ม.ค. ๕๙

 «« หน้าแรก | « ก่อนหน้า | [ ๑ ]       | ถัดไป » | หน้าสุดท้าย »»