ค้นหา : ( กระทู้, โดย)
 
จำนวนกระทู้ทั้งหมด ๘,๙๗๓ กระทู้
เลขที่
หัวข้อกระทู้
อ่าน
ตอบ
โดย
วันที่
 
๑๔๓๒๑
นักวิชาการพัสดุ ที่ไหนว่างบ้างค่ะ
๔๑
นกน้อย
๐๖ ก.ค. ๕๘
๑๔๓๒๐
อบต.ท่ากำชำ รับโอน(ย้าย)
๖๗
บุคลากร
๐๖ ก.ค. ๕๘
๑๔๓๑๙
รับโอน(ย้าย)เจ้าพนักงานป้องกัน 2-4/5
๓๘
อบต.ปากบาง
๐๖ ก.ค. ๕๘
๑๔๓๑๘
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบอน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ได้รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลในตำแหน่งต่อไปนี้
๗๗
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบอน
๐๓ ก.ค. ๕๘
๑๔๓๑๗
รับโอนย้าย นวก.ศึกษา จพง.จัดเก็บฯ
๑๑๐
อบต.ท่าโพธิ์
๐๒ ก.ค. ๕๘
๑๔๓๑๖
รับโอนย้าย
๑๔๑
กองคลัง
๐๒ ก.ค. ๕๘
๑๔๓๑๕
อบต.ทุ่งปรัง อ.สิชล จ.นครศรีฯ รับโอนย้าย
๕๔
น้องหัส
๐๑ ก.ค. ๕๘
๑๔๓๑๔
รับโอนย้าย
๑๐๕
จนท
๐๑ ก.ค. ๕๘
๑๔๓๑๓
รับโอน(ย้าย)
๑๑๐
อบต.คลองทราย
๐๑ ก.ค. ๕๘
๑๔๓๑๒
รับโอนย้าย
๕๙
กองการศึกษา
๐๑ ก.ค. ๕๘
๑๔๓๑๑
นวก.การเงินฯ ที่ไหนว่างบ้างค่ะ
๒๗
พิศมัย เดชสถิตย์
๐๑ ก.ค. ๕๘
๑๔๓๑๐
ที่ไหนรับนวก.การเงินและบัญชีบ้างค่ะ
๑๘
คนอยากกลับสงขลา
๒๙ มิ.ย. ๕๘
๑๔๓๐๙
ที่ไหนรับนวก.การเงินและบัญชีบ้างค่ะ
๑๒
คนอยากกลับสงขลา
๒๙ มิ.ย. ๕๘
๑๔๓๐๘
ที่ไหนรับนวก.การเงินและบัญชีบ้างค่ะ
๑๕
คนอยากกลับสงขลา
๒๙ มิ.ย. ๕๘
๑๔๓๐๗
ถ้าปฎิบัติก็ให้ใช้บังคับทั้งประเทศ
๒๐
อบต.วังใหญ่
๒๙ มิ.ย. ๕๘
๑๔๓๐๖
อยากรู้กฏระเบียบจะหักเงินข้าราชที่ขาดงานแล้วไม่ได้ลา
๒๓
อบต.วังใหญ่
๒๙ มิ.ย. ๕๘
๑๔๓๐๕
รับโอนย้าย
๖๑
เจ้าหน้าที่
๒๙ มิ.ย. ๕๘
๑๔๓๐๔
รับโอนย้าย
๖๐
อบต.วัดขนุน
๒๙ มิ.ย. ๕๘
๑๔๓๐๓
รับโอนย้าย
๕๘
ทต.จะนะ
๒๙ มิ.ย. ๕๘
๑๔๓๐๒
ต้องการสับเปลี่ยน ตำแหน่งนักบริหารงานคลัง
๒๙
คนไกลบ้าน
๒๗ มิ.ย. ๕๘

 «« หน้าแรก | « ก่อนหน้า | [ ๑ ]       | ถัดไป » | หน้าสุดท้าย »»