ค้นหา : ( กระทู้, โดย)
 
จำนวนกระทู้ทั้งหมด ๙,๖๔๓ กระทู้
เลขที่
หัวข้อกระทู้
อ่าน
ตอบ
โดย
วันที่
 
๑๔๖๓๕
อยากย้ายกลับสงขลา
๒๓
คนอยากย้าย
๑๒ ก.พ. ๕๙
๑๔๖๓๔
สอบถามโอนย้าย
๑๔
เด็กควนขนุน
๑๒ ก.พ. ๕๙
๑๔๖๓๓
มีตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการที่ไหนว่างบ้าง
๑๒
ต้องการย้าย
๑๑ ก.พ. ๕๙
๑๔๖๓๒
ต้องการรับโอน
๑๑
ฝ่ายแผนฯ
๑๑ ก.พ. ๕๙
๑๔๖๓๑
จพง.ทะเบียนที่ไหนว่างบ้าง
๕๔
คนอยากย้าย
๑๐ ก.พ. ๕๙
๑๔๖๓๐
รับโอน ย้าย ผอ กองคลัง อบต ฉาง
๖๘
อบต ฉาง
๑๐ ก.พ. ๕๙
๑๔๖๒๙
รับโอน(ย้าย)เจ้าพนักงานพัสดุ
๔๑
อบต.คลองทราย
๐๙ ก.พ. ๕๙
๑๔๖๒๘
รับโอน จพง.จัดเก็บรายได้ และ จพง.พัฒนาชุมชน
๗๑
บุคคล
๐๗ ก.พ. ๕๙
๑๔๖๒๗
รับโอน (ย้าย) นักวิชาการเงินและบัญชี
๑๐๓
งานคลัง
๐๔ ก.พ. ๕๙
๑๔๖๒๖
รับโอน (ย้าย) นักวิชาการเงินและบัญชี
๔๖
งานคลัง
๐๔ ก.พ. ๕๙
๑๔๖๒๕
ต้องการโอน(ย้าย)
๑๖๙
สุ
๐๓ ก.พ. ๕๙
๑๔๖๒๔
อยากโอนย้าย
๓๑๓
หมู่ต้น
๒๙ ม.ค. ๕๙
๑๔๖๒๓
เจ้าพนักงานธุรการ
๒๔๗
ธุรการ
๒๘ ม.ค. ๕๙
๑๔๖๒๒
เจ้าพนักงานธุรการ
๑๙๖
เจ้าพนักงานธุรการ
๒๖ ม.ค. ๕๙
๑๔๖๒๑
รับโอนย้ายตำแหน่งนักวิเคราะห์ฯ
๓๐๓
จนท.
๒๕ ม.ค. ๕๙
๑๔๖๒๐
รับโอนย้าย
๒๒๒
จัดเก็บคนเก่า
๒๕ ม.ค. ๕๙
๑๔๖๑๙
ถามเลขานุการ กอ หรือผู้รู้
๑๘๖
ว่าเข้าใจถูกหรือเปล่า
๒๓ ม.ค. ๕๙
๑๔๖๑๘
รับโอนพนักงานส่วนตำบล
๔๑๖
อบต.คลองหลา
๒๐ ม.ค. ๕๙
๑๔๖๑๗
ทต.บ้านหาร รับโอน (ย้าย) นายช่างโยธา
๑๔๑
นักทรัพยากรบุคคล
๑๙ ม.ค. ๕๙
๑๔๖๑๖
รับโอนย้ายจพง.การเงินและบัญชี
๑๐๔
อบต.ขุนตัดหวาย
๑๙ ม.ค. ๕๙

 «« หน้าแรก | « ก่อนหน้า | [ ๑ ]       | ถัดไป » | หน้าสุดท้าย »»