จัดสัมมนาเรื่อง "ฉลาดคิด ฉลาดใช้ ฉลาดอยู่" ในวันเสาร์ที่ ๓๐ ก.ค. ๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ. ห้องประชุมรอง ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา
 
ค้นหา : ( กระทู้, โดย)
 
จำนวนกระทู้ทั้งหมด ๙,๘๑๙ กระทู้
เลขที่
หัวข้อกระทู้
อ่าน
ตอบ
โดย
วันที่
 
๑๔๘๒๑
รับโอนย้ายผู้อำนวยการกองช่าง และนายช่างโยธาปฎิบัติการ/ชำนาญงาน จังหวัดชุมพร
๒๓
บุคคลากร
๒๘ ก.ค. ๕๙
๑๔๘๒๐
รับโอนย้ายผู้อำนวยการกองช่าง และนายช่างโยธาปฎิบัติการ/ชำนาญงาน จังหวัดชุมพร
บุคคลากร
๒๘ ก.ค. ๕๙
๑๔๘๑๙
ต้องการโอนย้าย
๑๖๐
แมว
๒๖ ก.ค. ๕๙
๑๔๘๑๘
รับโอนพนักงานครูเทศบาล
๕๖
นักทรัพยากรบุคคล
๒๖ ก.ค. ๕๙
๑๔๘๑๗
อบต.คลองแดน อ.ระโนด จ.สงขลา รับโอนย้าย
๑๖๖
นักทรัพยากรบุคคล
๒๒ ก.ค. ๕๙
๑๔๘๑๖
โหลดแนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล กรมกิจการผู้สูงอายุ
๔๖
T 2014
๑๖ ก.ค. ๕๙
๑๔๘๑๕
ต้องการสับเปลี่ยนตำแหน่ง นวก.ศึกษา
๑๒๗
นวก.
๑๔ ก.ค. ๕๙
๑๔๘๑๔
รับโอนเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ด่วนค่ะ
๑๒๒
นักทรัพยากรบุคคล
๑๓ ก.ค. ๕๙
๑๔๘๑๓
ทต.เชิงแส รับโอนพนักงานเทศบาล
๑๔๙
นักทรัพยากรบุคคล
๑๓ ก.ค. ๕๙
๑๔๘๑๒
อบต.ทุ่งขมิ้น รับโอน(ย้าย) นิติกร
๗๘
นักทรัพยากรบุคคล
๑๓ ก.ค. ๕๙
๑๔๘๑๑
รับโอนย้าย
๓๔๔
อบต.คู
๑๒ ก.ค. ๕๙
๑๔๘๑๐
ประชาสัมพันธ์การรับโอน
๒๔๑
นักทรัพย์
๑๒ ก.ค. ๕๙
๑๔๘๐๙
อบต.ทุ่งหมอ รับโอนนายช่างโยธา
๖๙
นักทรัพยากรบุคคล
๑๒ ก.ค. ๕๙
๑๔๘๐๘
รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล จำนวน 2 ตำแหน่ง
๑๗๑
อบต.ทับปุด
๐๘ ก.ค. ๕๙
๑๔๘๐๗
รับโอน(ย้าย)เจ้าพนักงานพัสดุ
๖๖
อบต.บ้านขาว
๐๘ ก.ค. ๕๙
๑๔๘๐๖
รับโอน นักวิชาการสุขาภิบาล
๗๔
งานการเจ้าหน้าที่
๐๖ ก.ค. ๕๙
๑๔๘๐๕
ยากกลับบ้าน
๑๙๗
สุรัตน์
๐๕ ก.ค. ๕๙
๑๔๘๐๔
อบต.บาโหย อ.สะบ้าย้อย รับโอนย้าย
๑๓๕
ปริศนา
๐๕ ก.ค. ๕๙
๑๔๘๐๓
ขอทราบตำแหน่งว่าง
๑๘๓
ดำ
๐๕ ก.ค. ๕๙
๑๔๘๐๒
โอนย้ายตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๑๕๒
plan
๐๔ ก.ค. ๕๙

 «« หน้าแรก | « ก่อนหน้า | [ ๑ ]       | ถัดไป » | หน้าสุดท้าย »»