ค้นหา : ( กระทู้, โดย)
 
จำนวนกระทู้ทั้งหมด ๘,๖๓๗ กระทู้
เลขที่
หัวข้อกระทู้
อ่าน
ตอบ
โดย
วันที่
 
๑๓๙๘๑
รับโอนเจ้าพนักงานป้องกันฯ และเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
๑๘
Admin
๑๙ ธ.ค. ๕๗
๑๓๙๘๐
รับโอนนายช่างโยธา นายช่างเขียนแบบ
บุคลากร
๑๙ ธ.ค. ๕๗
๑๓๙๗๙
รับโอนเจ้าพนักงานธุรการ
บุคลากร
๑๙ ธ.ค. ๕๗
๑๓๙๗๘
สอบถามตำแหน่งว่าง นักพัฒนาชุมชน ในอำเภอหาดใหญ่
๑๑
นักพัฒนาชุมชน
๑๙ ธ.ค. ๕๗
๑๓๙๗๗
รับโอนพนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหาร จำนวน 5 อัตรา
๑๔
ทต.คูหาใต้
๑๙ ธ.ค. ๕๗
๑๓๙๗๖
รับโอนพนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหาร
ทต.คูหาใต้
๑๘ ธ.ค. ๕๗
๑๓๙๗๕
ต้องการย้ายตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
๑๐๔
นวช.การเงิน
๑๗ ธ.ค. ๕๗
๑๓๙๗๔
ต้องการย้ายตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
๒๘
นวช.การเงิน
๑๗ ธ.ค. ๕๗
๑๓๙๗๓
รับโอนย้ายพัสดุ
๔๔
นวก.
๑๗ ธ.ค. ๕๗
๑๓๙๗๒
รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล
๑๔๑
บุคลากร
๑๗ ธ.ค. ๕๗
๑๓๙๗๑
รับโอนผุ้อำนวยการกองคลัง ระดับ 7
๗๐
อบต.บ้านยาง
๑๗ ธ.ค. ๕๗
๑๓๙๗๐
ถามตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน
๑๒๓
หาดใหญ่
๑๖ ธ.ค. ๕๗
๑๓๙๖๙
อบต.ไทรขึง รับโอน-ย้าย ตำแหน่ง นายช่างโยธา ระดับ 2-4/5 จำนวน 1 อัตรา
๓๐
บุคลากร อบต.ไทรขึง
๑๖ ธ.ค. ๕๗
๑๓๙๖๘
อบต.ไทรขึง รับโอน-ย้าย ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน ระดับ 3-5/6ว จำนวน 1 อัตรา
๔๗
บุคลากร อบต.ไทรขึง
๑๖ ธ.ค. ๕๗
๑๓๙๖๗
ต้องการโอนย้ายตำแหน่งรองปลัด อบต.6
๑๑๗
๑๕ ธ.ค. ๕๗
๑๓๙๖๖
รับโอนย้าย
๑๘๐
หัวหน้าส่วนการคลัง
๑๕ ธ.ค. ๕๗
๑๓๙๖๕
มอ.รับสมัครเข้าศึกษาต่อปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์
๗๒
หลักสูตร MPA
๑๔ ธ.ค. ๕๗
๑๓๙๖๔
รับโอน (ย้าย) 4 ตำแหน่ง
๒๔๕
สมพร นวนนุ่น
๑๑ ธ.ค. ๕๗
๑๓๙๖๓
วิเคราะห์ที่ไหนว่างบ้าง
๖๓
หาตำแหน่งวิเคราะห์
๑๑ ธ.ค. ๕๗
๑๓๙๖๒
รับโอนย้าย
๒๑๒
อบต.เขาพังไกร
๑๑ ธ.ค. ๕๗

 «« หน้าแรก | « ก่อนหน้า | [ ๑ ]       | ถัดไป » | หน้าสุดท้าย »»