การมอบนโยบายในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ระหว่างกระทรวงมหาดไทย หอการค้าไทย และองค์กรต่อต้านคอรัปชั่น (ประเทศไทย)  การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  การสอบสัมภาษณ์พนักงานเทศบาล (ภาค ค.)  เร่งรัดการรายงานผลรายได้ของอปท.ในส่วนที่จัดเก็บเอง งวดที่๔ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวินัยเบื้องต้นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘  การติดตามผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐    ขอรับเงินอุดหนุน (ประมง) พ.ศ. ๒๕๕๙   การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์  การตั้งงบประมาณสนับสนุนงบประมาณโครงการระบบเครือข่ายสารสนเทศผ่านอินเตอร์เน็ต    
 
ค้นหา : ( กระทู้, โดย)
 
จำนวนกระทู้ทั้งหมด ๙,๐๙๓ กระทู้
เลขที่
หัวข้อกระทู้
อ่าน
ตอบ
โดย
วันที่
 
๑๔๔๓๐
รับโอนย้ายนักวิชาการจัดเก็บรายได้
๑๐๓
พชรอร
๐๑ ก.ย. ๕๘
๑๔๔๒๙
รับโอนพนักงานส่วนตำบล
๒๗๘
อบต.คลองหลา
๐๑ ก.ย. ๕๘
๑๔๔๒๘
รับโอนย้ายเจ้าพนักงานธุรการ
๑๒๓
กองช่าง เทศบาลตำบลพะตง
๓๑ ส.ค. ๕๘
๑๔๔๒๗
รับโิอนย้าย นวก พัสดุ
๓๙
-
๓๑ ส.ค. ๕๘
๑๔๔๒๖
รับโอนย้ายพัสดุ
๙๙
นวก.
๓๑ ส.ค. ๕๘
๑๔๔๒๕
รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 1 ตำแหน่ง
๕๐
อบต.ป่าขาด
๒๘ ส.ค. ๕๘
๑๔๔๒๔
รับโอนย้าย เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
๓๙
หน.ส่วนการคลัง
๒๘ ส.ค. ๕๘
๑๔๔๒๓
อยากโอนไป จ. สงขลา อ.เมือง ค่ะ
๑๐๑
น้องนา
๒๖ ส.ค. ๕๘
๑๔๔๒๒
หน.สป. โอนย้าย
๘๗
จนท.
๒๕ ส.ค. ๕๘
๑๔๔๒๑
ต้องการโอนย้าย สับเปลี่ยนตำแหน่งหน.สป.
๕๒
จนท.
๒๕ ส.ค. ๕๘
๑๔๔๒๐
รับโอน(ย้าย) นายช่างโยธา 2-4/5 1 อัตรา
๑๒
บุคลากร
๒๕ ส.ค. ๕๘
๑๔๔๑๙
รับโอนย้าย จพง.พัสดุ
๑๑๔
111
๒๓ ส.ค. ๕๘
๑๔๔๑๘
ที่ไหนมี นวก.การเงินฯ ว่างบ้างคะ ใน อ.เทพา จะนะ
๘๕
นวก.การเงินฯ
๒๒ ส.ค. ๕๘
๑๔๔๑๗
อยาโอนย้ายมาลงตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง หรือนักวิชาการคลัง
๑๕๕
sawai
๒๑ ส.ค. ๕๘
๑๔๔๑๖
อยากย้าย
๑๙๙
ลาซู
๒๐ ส.ค. ๕๘
๑๔๔๑๕
หาตำแหน่งโอนย้าย
๑๗๙
คุณ
๒๐ ส.ค. ๕๘
๑๔๔๑๔
รับโอนย้ายพัสดุ
๒๗
นวก.
๒๐ ส.ค. ๕๘
๑๔๔๑๓
รับโอนย้าย จ.สุราษฎร์ธานี
๓๙
จพง.
๒๐ ส.ค. ๕๘
๑๔๔๑๒
อยากย้าย
๔๕
นวก.การเงินฯ
๑๙ ส.ค. ๕๘
๑๔๔๑๑
รับโอน(ย้าย) จพง.การเงินและบัญชี ทต.ยะหา
๒๐
บุคลากร
๑๙ ส.ค. ๕๘

 «« หน้าแรก | « ก่อนหน้า | [ ๑ ]       | ถัดไป » | หน้าสุดท้าย »»