ค้นหา : ( กระทู้, โดย)
 
จำนวนกระทู้ทั้งหมด ๙,๐๙๓ กระทู้
เลขที่
หัวข้อกระทู้
อ่าน
ตอบ
โดย
วันที่
 
๑๔๔๓๐
รับโอนย้ายนักวิชาการจัดเก็บรายได้
๔๔
พชรอร
๐๑ ก.ย. ๕๘
๑๔๔๒๙
รับโอนพนักงานส่วนตำบล
๑๘๙
อบต.คลองหลา
๐๑ ก.ย. ๕๘
๑๔๔๒๘
รับโอนย้ายเจ้าพนักงานธุรการ
๖๘
กองช่าง เทศบาลตำบลพะตง
๓๑ ส.ค. ๕๘
๑๔๔๒๗
รับโิอนย้าย นวก พัสดุ
๒๐
-
๓๑ ส.ค. ๕๘
๑๔๔๒๖
รับโอนย้ายพัสดุ
๘๓
นวก.
๓๑ ส.ค. ๕๘
๑๔๔๒๕
รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 1 ตำแหน่ง
๔๓
อบต.ป่าขาด
๒๘ ส.ค. ๕๘
๑๔๔๒๔
รับโอนย้าย เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
๓๑
หน.ส่วนการคลัง
๒๘ ส.ค. ๕๘
๑๔๔๒๓
อยากโอนไป จ. สงขลา อ.เมือง ค่ะ
๗๙
น้องนา
๒๖ ส.ค. ๕๘
๑๔๔๒๒
หน.สป. โอนย้าย
๖๘
จนท.
๒๕ ส.ค. ๕๘
๑๔๔๒๑
ต้องการโอนย้าย สับเปลี่ยนตำแหน่งหน.สป.
๓๗
จนท.
๒๕ ส.ค. ๕๘
๑๔๔๒๐
รับโอน(ย้าย) นายช่างโยธา 2-4/5 1 อัตรา
บุคลากร
๒๕ ส.ค. ๕๘
๑๔๔๑๙
รับโอนย้าย จพง.พัสดุ
๑๑๐
111
๒๓ ส.ค. ๕๘
๑๔๔๑๘
ที่ไหนมี นวก.การเงินฯ ว่างบ้างคะ ใน อ.เทพา จะนะ
๘๐
นวก.การเงินฯ
๒๒ ส.ค. ๕๘
๑๔๔๑๗
อยาโอนย้ายมาลงตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง หรือนักวิชาการคลัง
๑๔๗
sawai
๒๑ ส.ค. ๕๘
๑๔๔๑๖
อยากย้าย
๑๘๒
ลาซู
๒๐ ส.ค. ๕๘
๑๔๔๑๕
หาตำแหน่งโอนย้าย
๑๗๔
คุณ
๒๐ ส.ค. ๕๘
๑๔๔๑๔
รับโอนย้ายพัสดุ
๒๕
นวก.
๒๐ ส.ค. ๕๘
๑๔๔๑๓
รับโอนย้าย จ.สุราษฎร์ธานี
๓๖
จพง.
๒๐ ส.ค. ๕๘
๑๔๔๑๒
อยากย้าย
๔๐
นวก.การเงินฯ
๑๙ ส.ค. ๕๘
๑๔๔๑๑
รับโอน(ย้าย) จพง.การเงินและบัญชี ทต.ยะหา
๑๖
บุคลากร
๑๙ ส.ค. ๕๘

 «« หน้าแรก | « ก่อนหน้า | [ ๑ ]       | ถัดไป » | หน้าสุดท้าย »»