ค้นหา : ( กระทู้, โดย)
 
จำนวนกระทู้ทั้งหมด ๙,๕๖๖ กระทู้
เลขที่
หัวข้อกระทู้
อ่าน
ตอบ
โดย
วันที่
 
๑๔๕๕๗
รับโอนย้าย
๓๔
กองการศึกษา
๒๗ พ.ย. ๕๘
๑๔๕๕๖
รับโอน (ย้าย) นายช่างโยธา ระดับ 5
๑๖
แบต.คลองหรัง
๒๖ พ.ย. ๕๘
๑๔๕๕๕
รับโอนเจ้าหน้าที่วิเคระห์
๒๒
p
๒๖ พ.ย. ๕๘
๑๔๕๕๔
ทม.เขารูปช้าง รับโอนย้าย สันทนาการ
๑๖
กองการศึกษา
๒๖ พ.ย. ๕๘
๑๔๕๕๓
รับโอนย้าย สันทนาการ
กองการศึกษา
๒๖ พ.ย. ๕๘
๑๔๕๕๒
ก.เทศบาลประชุมวันที่เท่าไหร่ค่ะเดือนนี้
๑๐๐
เด็กเทศบาล
๒๔ พ.ย. ๕๘
๑๔๕๕๑
รับโอนย้ายตำแหน่งวิเคราะห์นโยบายและแผน
๑๐๗
จนท.
๒๔ พ.ย. ๕๘
๑๔๕๕๐
รับโอน(ย้าย)ผอ กองคลัง อบต ฉาง อ นาทวี
๙๑
อบต ฉาง
๒๐ พ.ย. ๕๘
๑๔๕๔๙
รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล
๒๙๒
บุคลากร
๒๐ พ.ย. ๕๘
๑๔๕๔๘
ใครสนใจย้ายมาจ.ยะลา ตำแหน่งบุคลากร
๘๗
บุคลากร
๑๙ พ.ย. ๕๘
๑๔๕๔๗
รับโอนย้าย ตำแหน่งบุคลากร อบต.กาลูปัง อ.รามัน จ.ยะลา
๒๑
บุคลากร
๑๙ พ.ย. ๕๘
๑๔๕๔๖
รับโอนย้าย ตำแหน่งบุคลากร อบต.กาลูปัง อ.รามัน จ.ยะลา
๑๘
บุคลากร
๑๙ พ.ย. ๕๘
๑๔๕๔๕
รับโอนย้าย
๑๔๖
เทศบาลตำบลนาทวีนอก
๑๙ พ.ย. ๕๘
๑๔๕๔๔
อบต.ห้วยลึก รับโอนย้าย
๗๓
เจ้าหน้าที่
๑๘ พ.ย. ๕๘
๑๔๕๔๓
อปท.ในจังหวัดสงขลาที่ไม่ใช่ 4 อำเภอ
๑๑๗
ขรก.ท้องถิ่น
๑๘ พ.ย. ๕๘
๑๔๕๔๒
สนใจสับเปลี่ยนไหม จพง.ธุรการ
๗๕
จพง.ธุรการ
๑๘ พ.ย. ๕๘
๑๔๕๔๑
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
๒๑
สาสุข
๑๘ พ.ย. ๕๘
๑๔๕๔๐
รับโอน (ย้าย) ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
๔๕
อบต.อ่าวลึก
๑๘ พ.ย. ๕๘
๑๔๕๓๙
รับโอน (ย้าย) จพง.การเงินและบัญชี
๒๗
อบต.อ่าวลึกน้อย
๑๘ พ.ย. ๕๘
๑๔๕๓๘
สอบถามตำแหน่งว่างตำแหน่งจนท.วิเคราะห์ฯ
๑๑๑
winus
๑๗ พ.ย. ๕๘

 «« หน้าแรก | « ก่อนหน้า | [ ๑ ]       | ถัดไป » | หน้าสุดท้าย »»