ค้นหา : ( กระทู้, โดย)
 
จำนวนกระทู้ทั้งหมด ๘,๘๘๗ กระทู้
เลขที่
หัวข้อกระทู้
อ่าน
ตอบ
โดย
วันที่
 
๑๔๒๓๗
หลักเกณฑ์ การบรรจุกรณีพิเศษสาขาที่ขาดแคลน
๖๖
ธัญญารัตน์
๒๐ พ.ค. ๕๘
๑๔๒๓๖
รับโอนย้ายเจ้าหน้าที่ธุรการ
๕๕
ส่วนศึกษาฯ
๒๐ พ.ค. ๕๘
๑๔๒๓๕
รับโอนย้าย เจ้าหน้าที่ธุรการส่วนศึกษาฯ
๓๗
ส่วนศึกษาฯ
๒๐ พ.ค. ๕๘
๑๔๒๓๔
รับโอนย้ายหลายตำแหน่ง
๙๗
อบต.
๑๙ พ.ค. ๕๘
๑๔๒๓๓
อบต.สำนักแต้ว รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล
๗๐
บุคลากร
๑๙ พ.ค. ๕๘
๑๔๒๓๒
รับโอนย้ายเจ้าพนักงานธุรการ
๒๔
on
๑๙ พ.ค. ๕๘
๑๔๒๓๑
รับโอนย้าย จพง. ธุรการ ด่วน
๒๕
nana
๑๘ พ.ค. ๕๘
๑๔๒๓๐
รับโอนย้าย
๓๘
บุคลากร
๑๘ พ.ค. ๕๘
๑๔๒๒๙
ตำแหน่งว่างครับ
๗๑
พนักงาน
๑๕ พ.ค. ๕๘
๑๔๒๒๘
รับโอนจพง.ธุรการ 2-4 / 5
๒๔
งานการเจ้าหน้าที่
๑๔ พ.ค. ๕๘
๑๔๒๒๗
รับโอนย้ายนักบริหารงานสวัสดิการสังคม 6
๒๗
นักพัฒนาชุมชน
๑๔ พ.ค. ๕๘
๑๔๒๒๖
นักวิชาการเงินและบัญชี
๑๔๗
puch
๑๒ พ.ค. ๕๘
๑๔๒๒๕
รับโอนย้ายนักวิชาการพัสดุ
๘๖
คนท้องถิ่น
๑๒ พ.ค. ๕๘
๑๔๒๒๔
รับโอนย้ายนักวิชาการพัสดุ
๔๔
คนท้องถิ่น
๑๑ พ.ค. ๕๘
๑๔๒๒๓
หาคนสับเปลี่ยน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
๑๐๔
ซาหริ่ม
๑๐ พ.ค. ๕๘
๑๔๒๒๒
รับโอนย้าย
๑๗๐
เจ้าหน้าที่ อบต.
๐๑ พ.ค. ๕๘
๑๔๒๒๑
รับโอนย้ายนักพัฒาชุมชน
๑๐๐
นักพัฒน์
๐๑ พ.ค. ๕๘
๑๔๒๒๐
รับโอน(ย้าย)
๘๙
อบต.บ้านนา
๓๐ เม.ย. ๕๘
๑๔๒๑๙
รับโอนย้ายเจ้าพนักงานพัสดุ
๒๒
อบต.คลองกวาง
๒๘ เม.ย. ๕๘
๑๔๒๑๘
มติ ก อบต.สงขลา
๖๙
คน อปท.
๒๘ เม.ย. ๕๘

 «« หน้าแรก | « ก่อนหน้า | [ ๑ ]       | ถัดไป » | หน้าสุดท้าย »»