จัดสัมมนาเรื่อง "ฉลาดคิด ฉลาดใช้ ฉลาดอยู่" ในวันเสาร์ที่ ๓๐ ก.ค. ๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ. ห้องประชุมรอง ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา
จำนวนข่าวทั้งหมด ๑,๖๔๑ รายการ
 
หัวข้อข่าว
วันที่
จำนวนผู้เข้าชม
  ขอเชิญร่วมสัมมนาการจัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒๗ ก.ค. ๕๙
๓๒
  รับสมัครคัดเลือกนักศึกษา เพื่อขอรับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าจะนะ
๒๒ ก.ค. ๕๙
๑๐๖
  ขอเชิญเที่ยวงานสมโภชเมืองสิงหนคร
๑๕ ก.ค. ๕๙
๑๑๔
  โครงการอบรม การปฎิรูปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวทางของสภาขับเคลื่อนการปฎิรูปประเทศ
๑๔ ก.ค. ๕๙
๑๑๖
  ขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ จำนวน ๒๔ รายการ
๑๓ ก.ค. ๕๙
๑๖๗
  โครงการประชุมวิชาการ สานสัมพันธ์ศิษย์เก่า ในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดยะลา
๑๑ ก.ค. ๕๙
๖๖
  โครงการฝึกอบรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๒๙ มิ.ย. ๕๙
๑๗๐
  รับสมัครโครงการฝึกอบรมระยะสั้นของประเทศอินเดีย (ITEC,TCS)
๑๔ มิ.ย. ๕๙
๑๙๕
  1.ไฟล์ตัวอย่าง PM อปท
๑๓ มิ.ย. ๕๙
๑,๓๐๗
  2.ร่างพจนานุกรมสมรรถนะ อปท
๑๓ มิ.ย. ๕๙
๙๓๘
  3.มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง อปท
๑๓ มิ.ย. ๕๙
๘๗๗
  ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๙
๑๐ มิ.ย. ๕๙
๑๒๗
  PM ในระบบแท่ง อปท.
๑๐ มิ.ย. ๕๙
๖๒๒
  ขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศล (นายประยูร สิกะพันธ์ ปลัด อบต.ทุ่งหมอ)
๐๖ มิ.ย. ๕๙
๓๗๗
  ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ ๓๘ และ ฉบับที่ ๓๙ (พ.ศ.๒๕๕๙)
๓๐ พ.ค. ๕๙
๑๕๒
  ขอเชิญให้เกีรติเข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำ ในงาน Thailand Domestic MICE Mart 2016
๒๓ พ.ค. ๕๙
๑๖๘
  เจ้าหน้าที่สมัครเข้ารับการทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
๑๙ พ.ค. ๕๙
๑๘๘
  รับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา
๑๖ พ.ค. ๕๙
๓๓๒
  เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ
๑๖ พ.ค. ๕๙
๗๕
  งานวันเต่าโลก (World Turtle Day 2016)
๑๖ พ.ค. ๕๙
๑๔๖

 «« หน้าแรก | « ก่อนหน้า | [ ๑ ]       | ถัดไป » | หน้าสุดท้าย »»