การติดตามผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารฯ พ.ศ.๒๕๔๐, ขอเชิญร่วมโครงการ "เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ อปท.เพื่อแก้ปัญหาข้อบกพร่องตามข้อสังเกต ของ สตง." ลงทะเบียนภายในวันที่ 11 สิงหาคม 2559
จำนวนข่าวทั้งหมด ๑,๖๔๒ รายการ
 
หัวข้อข่าว
วันที่
จำนวนผู้เข้าชม
  โครงการฝึกอบรมหลักสูตร 108 ปัญหาด้านการเงินการคลัง การเบิกจ่าย การพัสดุของ อปท.
๐๓ ส.ค. ๕๙
๔๑๗
  ขอเชิญร่วมสัมมนาการจัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒๗ ก.ค. ๕๙
๑๕๕
  รับสมัครคัดเลือกนักศึกษา เพื่อขอรับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าจะนะ
๒๒ ก.ค. ๕๙
๒๐๔
  ขอเชิญเที่ยวงานสมโภชเมืองสิงหนคร
๑๕ ก.ค. ๕๙
๑๗๗
  โครงการอบรม การปฎิรูปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวทางของสภาขับเคลื่อนการปฎิรูปประเทศ
๑๔ ก.ค. ๕๙
๑๙๕
  ขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ จำนวน ๒๔ รายการ
๑๓ ก.ค. ๕๙
๒๔๐
  โครงการประชุมวิชาการ สานสัมพันธ์ศิษย์เก่า ในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดยะลา
๑๑ ก.ค. ๕๙
๘๙
  โครงการฝึกอบรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๒๙ มิ.ย. ๕๙
๒๑๓
  รับสมัครโครงการฝึกอบรมระยะสั้นของประเทศอินเดีย (ITEC,TCS)
๑๔ มิ.ย. ๕๙
๒๒๓
  1.ไฟล์ตัวอย่าง PM อปท
๑๓ มิ.ย. ๕๙
๑,๓๙๘
  2.ร่างพจนานุกรมสมรรถนะ อปท
๑๓ มิ.ย. ๕๙
๙๙๒
  3.มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง อปท
๑๓ มิ.ย. ๕๙
๙๒๙
  ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๙
๑๐ มิ.ย. ๕๙
๑๓๙
  PM ในระบบแท่ง อปท.
๑๐ มิ.ย. ๕๙
๖๗๕
  ขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศล (นายประยูร สิกะพันธ์ ปลัด อบต.ทุ่งหมอ)
๐๖ มิ.ย. ๕๙
๔๑๐
  ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ ๓๘ และ ฉบับที่ ๓๙ (พ.ศ.๒๕๕๙)
๓๐ พ.ค. ๕๙
๑๘๐
  ขอเชิญให้เกีรติเข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำ ในงาน Thailand Domestic MICE Mart 2016
๒๓ พ.ค. ๕๙
๑๘๓
  เจ้าหน้าที่สมัครเข้ารับการทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
๑๙ พ.ค. ๕๙
๒๑๑
  รับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา
๑๖ พ.ค. ๕๙
๓๕๒
  เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ
๑๖ พ.ค. ๕๙
๘๕

 «« หน้าแรก | « ก่อนหน้า | [ ๑ ]       | ถัดไป » | หน้าสุดท้าย »»