ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.ทุ่งตำเสา เปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำพรุชบาพร้อมปรับปรุงระบบประปาบ้านนาแสน หมู่ที่ 6 และบ้านพรุ
๐๔ ส.ค. ๕๘
๖๐
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.ทุ่งตำเสา ประกาศเทศบาลเมืองทุ่งตำเสา ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำพรุชบาพร้อมปรับปรุงระบบประปาบ้านนาแสน
๐๔ ส.ค. ๕๘
๕๙
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.ทุ่งตำเสา เปิดเผยราคากลาง จ้างเหมาติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณหมู่ที่ 3 บ้านหูแร่ ตำบลทุ่งตำเสา
๐๔ ส.ค. ๕๘
๕๔
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทน.สงขลา สถานธนานุบาลเทศบาลนครสงขลา ปรับลดอัตราดอกเบี้ย เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพทางการเกษตรและประชาชนทั่ว
๐๔ ส.ค. ๕๘
๕๒
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ปาดัง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 กรกฎาคม 2558
๐๔ ส.ค. ๕๘
๕๓
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ่อแดง โครงการประเพณีลอยแพสะเดาะเคราะห์ ประจำปี 2558
๐๔ ส.ค. ๕๘
๖๖
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ลำไพล ประกาศใชคู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
๐๔ ส.ค. ๕๘
๑๐๓
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ปาดัง ประกาศกำหนดการตรวจรับงานจ้าง
๐๔ ส.ค. ๕๘
๖๗
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.จะทิ้งพระ งบทดลองงวดเดือนมิถุนายน 2558
๐๔ ส.ค. ๕๘
๗๘
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.คลองทราย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองทราย ประชุมสามัญที่ 3 ประจำปี 2558
๐๔ ส.ค. ๕๘
๗๒
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.นาหมอศรี ประชาสัมพันธ์จัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์
๐๔ ส.ค. ๕๘
๔๔
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.สำนักขาม 18-19 ก.ย. 2558 ณ สนามด่านนอก รวมพลรถคลาสสิคทุกสายพันธุ์ เชื่อความสัมพันธ์ ไทย-มาเลย์
๐๔ ส.ค. ๕๘
๓๐
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.กำแพงเพชร ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง การใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเ
๐๔ ส.ค. ๕๘
๑๓๙
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.กำแพงเพชร ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง การใช้แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติมครั้งที่
๐๔ ส.ค. ๕๘
๑๖๕
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ปากบาง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง
๐๔ ส.ค. ๕๘
๖๕

 «« หน้าแรก | « ก่อนหน้า | [ ๑ ]       | ถัดไป » | หน้าสุดท้าย »»