หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด ๓๑,๘๑๔ รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.นาทับ เทศบาลตำบลนาทับขอเชิญเข้าประกวดนางนพมาศ หนูน้อยนพมาศ การประดิษฐ์กระทงประเภทสวยงาม และประเภทความคิด ใ
๒๔ ต.ค. ๕๗
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สนามชัย ตรวจรับงานจ้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยพังเสือจำ ม.4
๒๔ ต.ค. ๕๗
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.จะทิ้งพระ ตรวจรับรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งไฮครอลิกพร้อมกระเช้าไฟฟ้า
๒๔ ต.ค. ๕๗
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.คลองแงะ รับสมัครคัดเลือกกรณีพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับตำแหน่งหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครูผู้ดูแลเด็ก
๒๔ ต.ค. ๕๗
๑๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.คอหงส์ ประกาศสภาเทศบาลเมืองคอหงส์ เรื่อง เชิญชวนร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี
๒๔ ต.ค. ๕๗
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.คลองแงะ รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานปู้บริหาร
๒๔ ต.ค. ๕๗
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.คลองแงะ รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานบริหารใด้ดำรวตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
๒๔ ต.ค. ๕๗
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.นาทวีนอก ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณ 2558
๒๔ ต.ค. ๕๗
๒๒
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.กำแพงเพชร ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง การใช้แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
๒๔ ต.ค. ๕๗
๒๙
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ท่าชะมวง รับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครูผู้ดูแลเด็กเพื่
๒๔ ต.ค. ๕๗
๕๓
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บาโหย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบาโหย เรื่อง ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
๒๔ ต.ค. ๕๗
๓๓
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.นาทวีนอก การสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผูดูแลเด็กโดยวิธีการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้อ
๒๔ ต.ค. ๕๗
๓๖
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ท่าช้าง ์ประกาศเทศบาลตำบลท่าช้าง เรื่อง ตรวจรับงานจ้างโครงการวางท่อเมนต์ประปา หนองขวน 4 หมู่ที่ 5
๒๔ ต.ค. ๕๗
๒๘
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.เทพา รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายงานปฏิบัติ ให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหาร เทศบาลตำบลเทพา
๒๔ ต.ค. ๕๗
๒๒
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ท่าช้าง ประกาศเทศบาลตำบลท่าช้าง เรื่อง ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุของศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
๒๔ ต.ค. ๕๗
๑๕

 «« หน้าแรก | « ก่อนหน้า | [ ๑ ]       | ถัดไป » | หน้าสุดท้าย »»