หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด ๓๑,๙๙๒ รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา สอบราคาจ้างจัดการแสดง รักษ์ตลาดน้ำคลองแดน
๓๑ ต.ค. ๕๗
๑๘
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา สอบราคาซื้อและติดตั้งระบบน้ำดื่มน้ำใช้ฯ
๓๑ ต.ค. ๕๗
๒๒
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา สอบราคาก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านท่าเข็น-บ้านทุ่งสงวน
๓๑ ต.ค. ๕๗
๑๙
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างประเภทงานก่อสร้างชลประทาน
๓๑ ต.ค. ๕๗
๒๑
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา สอบราคาปรับปรุงต่อเติมศาลาเอนกประสงค์
๓๑ ต.ค. ๕๗
๒๐
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา สอบราคาโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในสำนักงาน
๓๑ ต.ค. ๕๗
๒๐
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.โคกม่วง ประกาศเทศบาลตำบลโคกม่วง เรื่อง ขอเชิญประชาชนที่สนใจเข้าร่วมในการตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอ
๓๑ ต.ค. ๕๗
๒๔
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.พิจิตร ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บ
๓๑ ต.ค. ๕๗
๓๐
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บางเขียด สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างสำเร็จรูป
๓๑ ต.ค. ๕๗
๒๓
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ทุ่งหมอ รายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2557
๓๑ ต.ค. ๕๗
๒๕
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ขอเชิญประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือน
๓๑ ต.ค. ๕๗
๒๘
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.พะตง ประกาศรับสมัครปลัด อบต. (นักบริหารงาน อบต.) ระดับ8
๓๑ ต.ค. ๕๗
๒๕
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.พิจิตร ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนนสายบ้านโคกพยอม หมูที่ 3 , บ้านพลีควาย หมู่ที่ 4, บ้านทุ่
๓๑ ต.ค. ๕๗
๒๓
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา การฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่น หลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓๑ ต.ค. ๕๗
๒๓
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.พิจิตร ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลพิจิตร
๓๑ ต.ค. ๕๗
๑๔

 «« หน้าแรก | « ก่อนหน้า | [ ๑ ]       | ถัดไป » | หน้าสุดท้าย »»