ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา บัญชีรายชื่อเทศบาลที่ขอปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
๒๘ ม.ค. ๕๘
๒๐
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าช้าง ประกาศเทศบาลตำบลท่าช้าง เรื่อง ตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ (ห้องน้ำสาธาร
๒๘ ม.ค. ๕๘
๑๑
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.พังยาง ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพังยาง สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2558
๒๘ ม.ค. ๕๘
๑๐
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.ปาดังเบซาร์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล(ตอกเสาเข็ม)โรงเรียนเทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิ
๒๘ ม.ค. ๕๘
๑๐
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.พะตง ประกาศผลการพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคา
๒๘ ม.ค. ๕๘
๑๔
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ปากรอ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากรอ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.ปากรอ
๒๘ ม.ค. ๕๘
  ข่าวรับสมัครงาน อบต.ควนโส อบต.ควนโส อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา มีความประสงค์รับโอนย้าย 3 ตำแหน่ง
๒๘ ม.ค. ๕๘
๑๙
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา ประกาศเรื่อง สอบราคาจ้างจัดทำอาหารว่าง เครื่องดื่มและอาหารกลางวัน
๒๘ ม.ค. ๕๘
๑๐
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา ประกาศเรื่อง ประมูลจ้างโครงการจ้างซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
๒๘ ม.ค. ๕๘
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา ประกาศเรื่อง ซื้อแขน(บูมอาร์ม) พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง
๒๘ ม.ค. ๕๘
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา ประกาศเรื่อง ประมูลจ้างโครงการจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
๒๘ ม.ค. ๕๘
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.คูขุด ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษ
๒๘ ม.ค. ๕๘
๓๑
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.นาสีทอง ประกาศเทศบาลตำบลนาสีทอง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลนาสีทอง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๕๘
๒๘ ม.ค. ๕๘
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.นาสีทอง ประกาศเทศบาลตำบลนาสีทอง เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินที่ได้ยื่น "แบบแดงรายการที่ดิน (ภ.บท.๕)" เพื่อเสียภาษ
๒๘ ม.ค. ๕๘
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.ม่วงงาม ประกาศเทศบาลเมืองม่วงงาม เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายหน้าบ้านลุงชุม - ซอยคำมณีย์
๒๘ ม.ค. ๕๘
๑๕

 «« หน้าแรก | « ก่อนหน้า | [ ๑ ]       | ถัดไป » | หน้าสุดท้าย »»