การมอบนโยบายในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ระหว่างกระทรวงมหาดไทย หอการค้าไทย และองค์กรต่อต้านคอรัปชั่น (ประเทศไทย)  การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  การสอบสัมภาษณ์พนักงานเทศบาล (ภาค ค.)  เร่งรัดการรายงานผลรายได้ของอปท.ในส่วนที่จัดเก็บเอง งวดที่๔ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวินัยเบื้องต้นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘  การติดตามผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐    ขอรับเงินอุดหนุน (ประมง) พ.ศ. ๒๕๕๙   การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์  การตั้งงบประมาณสนับสนุนงบประมาณโครงการระบบเครือข่ายสารสนเทศผ่านอินเตอร์เน็ต    
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.บ้านนา ประกาศเทศบาลตำบลบ้านนา เรื่องขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านนา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2558
๐๔ ก.ย. ๕๘
๒๑
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.พะวง ประกาศเทศบาลตำบลพะวง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยข้างธนาคารกรุงเทพ (ด้านซ้ายทาง) หมู่ที่ 2 ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
๐๔ ก.ย. ๕๘
๒๗
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.พะวง ประกาศเทศบาลตำบลพะวง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย หน้าโรงเรียนอนุบาลท่าสะอ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
๐๔ ก.ย. ๕๘
๒๓
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.พะวง ประกาศเทศบาลตำบลพะวง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการประมูลจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยถาวร หมู่ที่ 1, 2 ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
๐๔ ก.ย. ๕๘
๒๓
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.พะวง ประกาศเทศบาลตำบลพะวง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมสายข้างไปรษณีย์ หมู่ที่ 2 ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
๐๔ ก.ย. ๕๘
๒๔
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.คลองหอยโข่ง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสำนักสงฆ์จอมหรำพัฒนาราม หมู่ที่ 1
๐๔ ก.ย. ๕๘
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.คลองแงะ เชิญร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาและออกแบบระบบรถไฟทางคู่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า ช่วงหาดใหญ่ - ปาดังเบซาร์
๐๔ ก.ย. ๕๘
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.คลองหอยโข่ง ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายสำนักสงฆ์จอมหรำพัฒนาราม) หมู่ที่ 1 ตำบลคลองหอยโข่ง
๐๔ ก.ย. ๕๘
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ชิงโค ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจงานจ้าง โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักถนนสายซอยหน้าป้อม - สะพานนอกแคว (ทิศเหนือ) หมู่ที่ 8
๐๔ ก.ย. ๕๘
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทน.สงขลา ประกาศเทศบาลนครสงขลา เรื่อง ประกวดราคาซื้อหนังสือห้องสมุดและสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครสงขลา ทั้ง 5 โรง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
๐๔ ก.ย. ๕๘
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.คูเต่า เทศบาลตำบลคูเต่าขอเชิญร่วมแข่งขันเรือพาย เรือหางยาว และประกวดร้องเพลงประกอบหางเครื่อง
๐๔ ก.ย. ๕๘
๑๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เกาะสะบ้า ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหาร สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะบ้า
๐๔ ก.ย. ๕๘
๒๑
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.นาหม่อม ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารโรงครัว หมู่ที่ ๓ บ้านพรุเมา ตำบลนาหม่อม
๐๔ ก.ย. ๕๘
๒๐
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สนามชัย ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ทั้ง 4 โครงการ
๐๔ ก.ย. ๕๘
๑๖
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.นาหม่อม ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาหม่อม หมู่ที่ ๕
๐๔ ก.ย. ๕๘
๑๗

 «« หน้าแรก | « ก่อนหน้า | [ ๑ ]       | ถัดไป » | หน้าสุดท้าย »»