อปท. ที่ไม่รายงานข้อมูลรายได้ของ อปท. ในส่วนที่จัดเก็บของ งวดที่ 1 จำนวน 4 แห่ง 1.ทม.คอหงส์ 2.ทม.ทุ่งตำเสา
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.โคกม่วง ประกาศยกเลิกขายซองโครงการขยายเขตท่อเมนประปา ภายในเขตเทศบาลตำบลโคกม่วง ม.1,2,4,5,6,7,8 และ9
๒๖ ก.ค. ๕๙
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าม่วง เปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างเหมารถแทรกเตอร์ปรับพื้นที่บ่อขยะ ม.2 บ้านนาจวก
๒๖ ก.ค. ๕๙
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ระโนด ประกาศ เรื่อง ตรวจรับงานจ้างงานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) งวดที่ 1
๒๖ ก.ค. ๕๙
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ระโนด รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
๒๖ ก.ค. ๕๙
  ข่าวรับสมัครงาน อบต.สะพานไม้แก่น ประกาศ อบต.สะพานไม้แก่น เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง อบต.สะพานไม้แก่น
๒๖ ก.ค. ๕๙
๔๑
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เขามีเกียรติ ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาป่าช้าบ้านตีนนา หมู่ที่ 1 ตำบลเขามีเกียรติ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
๒๖ ก.ค. ๕๙
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เขามีเกียรติ ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาควนมะโส หมู่ที่ 5 ตำบลเขามีเกียรติ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
๒๖ ก.ค. ๕๙
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เขามีเกียรติ ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาภูเขาบ้านสำนักหว้า หมู่ที่ 3 ตำบลเขามีเกียรติ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
๒๖ ก.ค. ๕๙
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.นาทับ ประกาศ เรื่อง การตรวจการจ้าง
๒๖ ก.ค. ๕๙
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ทต.นาทับ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2559
๒๖ ก.ค. ๕๙
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ทต.นาทับ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2559
๒๖ ก.ค. ๕๙
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.บ่อตรุ ประชาสัมพันธ์กำหนดการตรวจรับงานจ้าง
๒๖ ก.ค. ๕๙
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.ทุ่งตำเสา ประกาศเทศบาลเมืองทุ่งตำเสา เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
๒๖ ก.ค. ๕๙
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.ทุ่งตำเสา ประกาศเทศบาลเมืองทุ่งตำเสา เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคา
๒๖ ก.ค. ๕๙
๑๖
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ชุมพล ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมพล เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน มิถุนายน 2559
๒๖ ก.ค. ๕๙

 «« หน้าแรก | « ก่อนหน้า | [ ๑ ]       | ถัดไป » | หน้าสุดท้าย »»