ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา ประกาศ ประมูลจ้างโครงการจ้างก่อสร้างถนนลาดยางเเอสฟัลส์ติกคอนกรีต สายบ้านคลองยางเเดง
๒๙ พ.ค. ๕๘
๒๓๑
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เขาแดง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
๒๙ พ.ค. ๕๘
๒๕๓
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.บ้านนา ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านนา เรื่อง รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
๒๙ พ.ค. ๕๘
๒๒๕
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.รำแดง ประกาศ อบต.รำแดง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกฯ
๒๙ พ.ค. ๕๘
๒๓๓
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.รำแดง ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ
๒๙ พ.ค. ๕๘
๒๓๙
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.สำนักแต้ว ประมูลจ้างโครงการถมดินเพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงาน อบต.สำนักแต้ว หมู่ที่ 3
๒๙ พ.ค. ๕๘
๒๑๗
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.บ้านไร่ ผู้ได้รับการคิดเลือกให้เป็นผู้จัดการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
๒๙ พ.ค. ๕๘
๒๐๑
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.สำนักแต้ว ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) หมู่ที่ 2
๒๙ พ.ค. ๕๘
๑๗๖
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.คอหงส์ ผลการสอบราคาจ้างโครงการซ่อมบำรุงถนนในเขตเทศบาลเมืองคอหงส์
๒๙ พ.ค. ๕๘
๑๗๐
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.คอหงส์ ผลการเปิดซองสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
๒๙ พ.ค. ๕๘
๑๑๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.บ้านนา ประกาศเทศบาลตำบลบ้านนา เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน ๒๕๕๘
๒๙ พ.ค. ๕๘
๘๖
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.บ้านไร่ สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
๒๙ พ.ค. ๕๘
๑๐๐
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.โคกม่วง ประกาศแผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2558 (เพิ่มเติมครั้งที่ 4/2558)
๒๙ พ.ค. ๕๘
๑๑๑
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทน.หาดใหญ่ ประชุมประชาคมท้องถิ่นเทศบาลนครหาดใหญ่ ประจำปี งบประมาณ 2558
๒๙ พ.ค. ๕๘
๑๓๙
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ฉาง แผนการพ่นหมอกควันในพื้นที่ตำบลฉาง ประจำปี 2558
๒๙ พ.ค. ๕๘
๑๔๒

 «« หน้าแรก | « ก่อนหน้า | [ ๑ ]       | ถัดไป » | หน้าสุดท้าย »»