หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด ๓๒,๕๙๓ รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา สอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาล ๑-๕
๒๙ พ.ย. ๕๗
๖๓
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา สอบราคาโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสำนักแต้ว-คลองยน
๒๙ พ.ย. ๕๗
๖๐
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านโพธิ์-บ้านโคกค่าย
๒๙ พ.ย. ๕๗
๕๐
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา สอบราคาจ้างจัดหารถบัสปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำตื่ม และพนักงานขับรถ
๒๙ พ.ย. ๕๗
๗๐
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา จ้างก่อสร้างอาคารประกอบอาหารพร้อมครุภัณฑ์ โรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์
๒๙ พ.ย. ๕๗
๕๔
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ประมูลราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พํฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศดพ.๓)
๒๙ พ.ย. ๕๗
๔๕
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ดีหลวง ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาค
๒๙ พ.ย. ๕๗
๑๑๔
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ดีหลวง ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว ประจำเดือน ะันวาคม 2557
๒๙ พ.ย. ๕๗
๑๑๒
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.พะวง ประกาศเทศบาลตำบลพะวง เรื่อง สอบราคาจ้างตามโครงการขุดลอกทางระบายน้ำสายเรียบถนนลพบุรีราเมศวร์ (ซ้ายทา
๒๘ พ.ย. ๕๗
๓๐๑
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สนามชัย ผลการพิจารณาจัดจ้างวิธีพิเศษ
๒๘ พ.ย. ๕๗
๓๑๕
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บางกล่ำ การแข่งขันเรือยาวประเพณีจังหวัดสงขลา ประจำปี ๒๕๕๗
๒๘ พ.ย. ๕๗
๓๗๐
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ป่าขาด โครงการศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชนตำบลป่าขาด
๒๘ พ.ย. ๕๗
๓๓๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ป่าขาด โครงการศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชนตำบลป่าขาด
๒๘ พ.ย. ๕๗
๓๒๐
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.น้ำน้อย ประกาศเทศบาลตำบลน้ำน้อย เรื่อง กำหนดวัน เวลา ตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเย็น
๒๘ พ.ย. ๕๗
๒๙๔
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ป่าขาด โครงการศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชนตำบลป่าขาด
๒๘ พ.ย. ๕๗
๒๗๗

 «« หน้าแรก | « ก่อนหน้า | [ ๑ ]       | ถัดไป » | หน้าสุดท้าย »»