ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ป่าขาด ประกาศสอบราคาจ้างโครงการติดตั้งเสียงตามสาย หมู่ที่ 1 - 3 ตำบลป่าขาด
๐๓ ส.ค. ๕๘
๑๙๓
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ป่าขาด ประกาศ อบต.ป่าขาด เรื่องกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง
๐๓ ส.ค. ๕๘
๑๙๐
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ป่าขาด ประกาศสอบราคาจ้างโครงการการก่อสรร้างถนน คสล. จำนวน 2 สาย
๐๓ ส.ค. ๕๘
๑๙๐
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ป่าขาด ประกาศ อบต.ป่าขาด เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง
๐๓ ส.ค. ๕๘
๒๕๖
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เกาะใหญ่ ประกาศ กำหนด วัน เวลา ตรวจรับการจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังเหล็กทรงกลมขอบเหลี่ยม ขนาด 12 ลบ.ม
๐๓ ส.ค. ๕๘
๒๔๖
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.โคกม่วง ประกาศเชิญชวนโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยต้นพยอม (ซอยบ้านนายไพนูณ) หมู่ที่ 8
๐๓ ส.ค. ๕๘
๑๓๑
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.คลองแงะ สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเขตเทศบาลตำบลคลองแงะ
๐๓ ส.ค. ๕๘
๑๐๐
  ข่าวรับสมัครงาน อบต.ท่าหมอไทร ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารระดับ 7
๐๓ ส.ค. ๕๘
๑๑๑
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ตะเครียะ ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลฯ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่ว
๐๓ ส.ค. ๕๘
๑๒๒
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.พะตง ประกาศเทศบาลตำบลพะตง เรื่อง กำหนดวันตรวจรับพัสดุครุภัณฑ์ห้องโสตทัศนูปกรณ์
๐๓ ส.ค. ๕๘
๑๒๐
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.ปาดังเบซาร์ เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ ประชุมการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV
๐๓ ส.ค. ๕๘
๑๐๘
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.นาทวี ราคากลาง โครงการจัดซื้อหินคลุก จำนวน 600 คิว
๐๓ ส.ค. ๕๘
๘๗
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.สำนักขาม ขอเชิญประดับธงชาติไทยและธงตราสัญลักษณ์
๐๓ ส.ค. ๕๘
๗๓
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.นาทวี การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน กรณีการอนุญาตให้ผู้เช่าที่ดินราชพัสดุเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การเช่าเ
๐๓ ส.ค. ๕๘
๕๒
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าชะมวง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
๐๓ ส.ค. ๕๘
๘๙

 «« หน้าแรก | « ก่อนหน้า | [ ๑ ]       | ถัดไป » | หน้าสุดท้าย »»