การติดตามผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารฯ พ.ศ.๒๕๔๐, ขอเชิญร่วมโครงการ "เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ อปท.เพื่อแก้ปัญหาข้อบกพร่องตามข้อสังเกต ของ สตง." ลงทะเบียนภายในวันที่ 11 สิงหาคม 2559
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวจาก facebook ทน.หาดใหญ่ เทศบาลนครหาดใหญ่ ขอแจ้งแผนการปฏิบัติการพ่นสารเคมีกำจัดยุง ในพื้นที่ชุมชน เขต 4
๓๐ ส.ค. ๕๙
๑๕๔
  ข่าวจาก facebook ทต.กำแพงเพชร * * * ประกาศเทศบาลตำบลกำแพงเพชร * * *
๓๐ ส.ค. ๕๙
๑๕๓
  ข่าวจาก facebook ทต.กำแพงเพชร * * * ประกาศสภาเทศบาลตำบลกำแพงเพชร * * *
๓๐ ส.ค. ๕๙
๑๕๑
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ระวะ ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ไม่รวมการจัดหาโดยวิธีตกลงราคา) ประจำเดือน สิงหาคม 2559
๓๐ ส.ค. ๕๙
๑๐๕
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ท่าข้าม มาตราการลดใช้พลังงานภาครัฐ
๓๐ ส.ค. ๕๙
๑๑๑
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ระวะ ประกาศรายงานผลการดำเนินการจัดหาพัสดุ แบบ ผด.3 งวดที่ 2
๓๐ ส.ค. ๕๙
๑๐๔
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ท่าข้าม โรงเรียนผู้สูงอายุ
๓๐ ส.ค. ๕๙
๙๕
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.สะท้อน ประกาศ อบต.สะท้อน เรื่องตรวจรับงานจ้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนหินคลุก สายสะพานดิน หมู่ 8
๓๐ ส.ค. ๕๙
๑๐๐
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.คลองแงะ ผลการเปิดซองสอบราคาจ้างติดตั้งระบบเสียงตามสายแบบไร้สาย จำนวน 1 ชุด
๓๐ ส.ค. ๕๙
๘๖
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.พะตง ประกาศเทศบาลตำบลพะตง เรื่อง ผลการขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ ชำรุดเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
๓๐ ส.ค. ๕๙
๖๗
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เทพา โครงการก่อสร้างบ่อเก็บน้ำเพิ่มเติมหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 5 บ้านป่ากอ ตำบลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา
๓๐ ส.ค. ๕๙
๕๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เทพา โครงการก่อสร้างบ่อเก็บน้ำเพิ่มเติมหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 5 บ้านป่ากอ ตำบลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา
๓๐ ส.ค. ๕๙
๕๔
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบจ.สงขลา ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบจ.สงขลา
๓๐ ส.ค. ๕๙
๘๑
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ควนเนียง ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาล วันที่ 15 สิงหาคม 2559
๓๐ ส.ค. ๕๙
๖๓
  ข่าวรับสมัครงาน อบต.สะกอม(เทพา) ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของ อบต.สะกอม
๓๐ ส.ค. ๕๙
๖๐

 «« หน้าแรก | « ก่อนหน้า | [ ๑ ]       | ถัดไป » | หน้าสุดท้าย »»