การมอบนโยบายในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ระหว่างกระทรวงมหาดไทย หอการค้าไทย และองค์กรต่อต้านคอรัปชั่น (ประเทศไทย)  การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  การสอบสัมภาษณ์พนักงานเทศบาล (ภาค ค.)  เร่งรัดการรายงานผลรายได้ของอปท.ในส่วนที่จัดเก็บเอง งวดที่๔ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวินัยเบื้องต้นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘  การติดตามผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐    ขอรับเงินอุดหนุน (ประมง) พ.ศ. ๒๕๕๙   การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์  การตั้งงบประมาณสนับสนุนงบประมาณโครงการระบบเครือข่ายสารสนเทศผ่านอินเตอร์เน็ต    
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.วัดขนุน เอกสารสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายข้างโรงเรียนวัดหนองหอย หมู่ที่ 3ฯ (เพิ่มเติม)
๐๓ ก.ย. ๕๘
๑๔
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าชะมวง ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณ การจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องออกกำลังกาย
๐๓ ก.ย. ๕๘
๑๓
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.กำแพงเพชร ประกาศเทศบาลตำบลกำแพงเพชร
๐๓ ก.ย. ๕๘
๑๖
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.วัดขนุน ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซ์้อจัดจ้าง
๐๓ ก.ย. ๕๘
๑๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทน.สงขลา รายงานสถานการณ์หมอกควันในพื้นที่ภาคใต้ ฉบับที่ 59/2558 เวลา 09.00 น.
๐๓ ก.ย. ๕๘
๑๕
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทน.หาดใหญ่ ขอเชิญชมการแข่งขันฟุตบอล “นครหาดใหญ่คัพ” ประจำปี 2558
๐๓ ก.ย. ๕๘
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ระวะ ประกาศรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (คตง.)
๐๓ ก.ย. ๕๘
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ระวะ ประกาศรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 งวดที่ 1
๐๓ ก.ย. ๕๘
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ระวะ ประกาศรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 งวดที่ 2
๐๓ ก.ย. ๕๘
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.สำนักขาม ประกาศสอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมทางระบายน้ำ ภายในเขตเทศบาลตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา จำนวน 4 สายทาง
๐๓ ก.ย. ๕๘
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.สำนักขาม ประกาศแจ้งราคากลางโครงการซ่อมแซมทางระบายน้ำ ภายในเขตเทศบาลตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา จำนวน 4 สายทาง
๐๓ ก.ย. ๕๘
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.สำนักขาม ประกาศสอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนน ภายในเขตเทศบาลตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา จำนวน 4 สายทาง
๐๓ ก.ย. ๕๘
๑๐
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.สำนักขาม ประกาศแจ้งราคากลางโครงการซ่อมแซมถนน ภายในเขตเทศบาลตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา จำนวน 4 สายทาง
๐๓ ก.ย. ๕๘
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา ขอเชิญ รับชมการแพร่ภาพออกอากาศสด รายการ พิราบคาบข่าว ในวันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2558
๐๓ ก.ย. ๕๘
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.จะโหนง คู่มือ การรบชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
๐๓ ก.ย. ๕๘
๑๖

 «« หน้าแรก | « ก่อนหน้า | [ ๑ ]       | ถัดไป » | หน้าสุดท้าย »»