โครงการท้องถิ่นสงขลา ใส่ใจความสะอาด เพื่อเมืองสวยน้ำใส วันทำความสะอาดใหญ่ (Big Cleaning Day) รายงานภายในวันที่ 12 พ.ค. 2559, การประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (สถ.-อปท.) ประจำปี ๒๕๕๙ (LPA)
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.เชิงแส แผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการในการให้บริการประชาชน เทศบาลตำบลเชิงแส
๒๕ พ.ค. ๕๙
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.คูหาใต้ คู่มือสำหรับประชาชน: การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม)
๒๕ พ.ค. ๕๙
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แดนสงวน ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแดนสงวน เรื่อง การจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลแดนสงวน
๐๑ ธ.ค. ๕๘
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แดนสงวน ให้เจ้าของที่ดินชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2558 และที่ค้างชำระ
๐๑ ธ.ค. ๕๗
๑๒
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ทุ่งหมอ สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2559
๒๕ พ.ค. ๕๙
๒๕
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.จะทิ้งพระ ประกาศ เรื่อง ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังริมคลองอาทิตย์ ม.2
๒๕ พ.ค. ๕๙
๑๗
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ระโนด เงินรางวัลและค่าตอบแทนในการนำจับและดำเนินคดีความผิดฐานค้ามนุษย์
๒๕ พ.ค. ๕๙
๑๗
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.คอหงส์ สรุปผลการแข่งขันกี่ฬา ท้องถิ่นสัมพันธ์ครั้งที่ 13 >> ทีมเทศบาลเมืองคอหงส์
๒๕ พ.ค. ๕๙
๑๙
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ท่าข้าม ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ประจำปี 2559
๒๕ พ.ค. ๕๙
๑๙
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทน.หาดใหญ่ ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ในโครงการบริจาคโลหิต 88,000 ซีซี ทำดีเพื่อพ่อ
๒๕ พ.ค. ๕๙
๒๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองควนลัง ประกาศ ทม.ควนลง เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีฯ ปีที่ 4 รอบปีงบประมาณ 2558-2559
๒๕ พ.ค. ๕๙
๑๓
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เขาพระ ให้ความรู้ประชาชนในการป้องกันตัวจากโรคซาร์ส (SARS)
๒๕ พ.ค. ๕๙
๒๓
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.คอหงส์ การหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ)
๒๕ พ.ค. ๕๙
๑๓
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ลำไพล ประกาศสภาเทศบาลตำบลลำไพล เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลลำไพล สมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี 2559
๒๕ พ.ค. ๕๙
๑๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ลำไพล ประกาศสภาเทศบาลตำบลลำไพล เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลลำไพล สมัยสามัญ สมัยที่1 ประจำปี 2559
๒๕ พ.ค. ๕๙

 «« หน้าแรก | « ก่อนหน้า | [ ๑ ]       | ถัดไป » | หน้าสุดท้าย »»