ท้องถิ่น: ทม.ทุ่งตำเสา
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเปิดสอบ ภาค ก.

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเปิดสอบ ภาค ก.

ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ ๙o๘.๒๓ กิโลไบต์

โดย: ทม.ทุ่งตำเสา
วันที่ ๑๒/o๖/๒๕๔๙
ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างศาลาที่พักเรือนไทย (ดู:๑๑๔)(วันที่:๒๔/o๔/๒๕๕๗)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา ประเภท (สื่อการเรียนการสอน) (ดู:๑๒๙)(วันที่:๒๔/o๔/๒๕๕๗)
ข่าวประชาสัมพันธ์: การรายงานผลการดำเนินงานแผนชุมชน ครั้งที่๒ (ดู:๑๒๗)(วันที่:๒๔/o๔/๒๕๕๗)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: อบต.วังใหญ่ >>สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2557 (ดู:๑๒๓)(วันที่:๒๔/o๔/๒๕๕๗)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: สอบราคาจ้างประกอบอาหารกลางวัน ศพด.อบต.ทุ่งหมอ (ดู:๑๒๔)(วันที่:๒๔/o๔/๒๕๕๗)