ท้องถิ่น: ทม.ทุ่งตำเสา
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเปิดสอบ ภาค ก.

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเปิดสอบ ภาค ก.

ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ ๙o๘.๒๓ กิโลไบต์

โดย: ทม.ทุ่งตำเสา
วันที่ ๑๒/o๖/๒๕๔๙
ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: เครื่องกล้องวงจรปิด (ดู:๑๘๕)(วันที่:๒๕/o๗/๒๕๕๗)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เทศบาลเมืองกำแพงเพชร (พ.ศ. 2558-2562) (ดู:๑๗o)(วันที่:๒๕/o๗/๒๕๕๗)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: สอบราคาจ้าง (ดู:๑๘๓)(วันที่:๒๕/o๗/๒๕๕๗)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศตรวจรับงานจ้าง (ดู:๑๗๘)(วันที่:๒๕/o๗/๒๕๕๗)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศ อบต.นาหม่อม เรื่อง สอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. หมู่ 6 ต.นาหม่อม อ.นาหม่อม จ.สงขลา (ครั้งที่2) (ดู:๑๘๒)(วันที่:๒๕/o๗/๒๕๕๗)