ท้องถิ่น: ทม.ทุ่งตำเสา
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเปิดสอบ ภาค ก.

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเปิดสอบ ภาค ก.

ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ ๙o๘.๒๓ กิโลไบต์

โดย: ทม.ทุ่งตำเสา
วันที่ ๑๒/o๖/๒๕๔๙
ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวประชาสัมพันธ์: ปอเทือง@รำแดง (ดู:๑๙๗)(วันที่:๒๗/o๗/๒๕๕๗)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: เครื่องกล้องวงจรปิด (ดู:๒๑๘)(วันที่:๒๕/o๗/๒๕๕๗)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เทศบาลเมืองกำแพงเพชร (พ.ศ. 2558-2562) (ดู:๑๙๙)(วันที่:๒๕/o๗/๒๕๕๗)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: สอบราคาจ้าง (ดู:๒๒๘)(วันที่:๒๕/o๗/๒๕๕๗)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศตรวจรับงานจ้าง (ดู:๒๑๕)(วันที่:๒๕/o๗/๒๕๕๗)