ขอให้ อปท.ทุกแห่ง สำรองข้อมูลในอีเมล์ ภายในวันที่ 9 มีนาคม 2550

ขอให้ อปท.ทุกแห่งในระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตสารสนเทศ สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ดำเนินการสำรองข้อมูล e-mail ขององค์กรภายใต้ชื่อ @.go.th

เนื่องจากบริษัทผู้ดูแลระบบจะดำเนินการปรับปรุงระบบพื้นที่บนอิน???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????W?? ??????????

โดย: ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา
วันที่ o๒/o๓/๒๕๕o

ข่าวสารอื่นๆ
ร่วมสวดพระอภิธรรมศพบิดานายฐิติกร รอดคล้าย รองปลัดทม.คอหงส์ (ดู: ๔๖ )(วันที่: o๙/o๔/๒๕๕๗ )
โครงการอบรมหลักสูตรผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่ (ดู: ๔๗ )(วันที่: o๘/o๔/๒๕๕๗ )
การแจ้งเตือนเกี่ยวกับผลการทุจริตการสอบ (ดู: ๙๗ )(วันที่: o๘/o๔/๒๕๕๗ )
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ (ดู: ๒๓ )(วันที่: o๔/o๔/๒๕๕๗ )
ประกาศสอบราคาเช่ารถโดยสาร(รถตู้) (ดู: ๒๘ )(วันที่: o๔/o๔/๒๕๕๗ )