• celebrate เซล'ละเบรท [VT] เฉลิมฉลอง
  • firework [N]ไฟร์เวิร์ค ดอกไม้ไฟ
  • Make merit [v] เมค เมอ-ริท ทำบุญ
  • Headache เฮดเอ้ก [N] อาการปวดศีรษะ อาการปวดหัว
  • wildfire ไวลด ไฟร (N.) ไฟป่าที่รุนแรงและลุกไหม้เป็นบริเวณกว้าง
  • ตำรวจหาดใหญ่เอาจริง ตำรวจหาดใหญ่เอาจริง (ดู:๘) ปัญหาเด็กแว้นยังสร้างความเดือดร้อนตามเมืองใหญ่ๆทั่วประเทศ ไม่เฉพาะในกรุงเทพมหานคร ทำเอาตำรวจทุกท้องที่ปวดหัวตัวร้อนไปตามๆกัน เพราะเป็นเหมือน &ldquo...
  • ย้ายตุลาการในศาล ปค.ชั้นต้น ย้ายตุลาการในศาล ปค.ชั้นต้น (ดู:๑๐) ช่วงใกล้เคียงกับการประกาศผลการคัดเลือก ตุลาการศาลปกครองสูงสุด จำนวน 16 รายนั้น มีการแต่งตั้งโยกย้าย ตุลาการในศาลปกครองชั้นต้นออกมาจำนวนหนึ่ง เป็นกา...
  • กระถางเคลือบน้ำยางข้น ผลิตง่ายใช้งานทนนาน 10 ปี กระถางเคลือบน้ำยางข้น ผลิตง่ายใช้งานทนนาน 10 ปี (ดู:๑๔) “ชาวสวนยางภาคใต้จะผลิตน้ำยางพาราเป็นส่วนใหญ่ เมื่อเกิดปัญหาน้ำยางล้นตลาด ราคาตกต่ำ เราได้นำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาช่วยแก้ปัญหาให้กับชาวบ้าน ด้วย...