อปท. ที่ไม่รายงานข้อมูลรายได้ของ อปท. ในส่วนที่จัดเก็บของ งวดที่ 1 จำนวน 4 แห่ง 1.ทม.คอหงส์ 2.ทม.ทุ่งตำเสา
 
   
  • boring บอ'ริง [ADJ] น่าเบื่อ
  • choose ชูส [VT] เลือก,คัดเลือก
  • stress สเทรส [N] ความตึงเครียด,ความบังคับ,การบีบคั้น
  • lonely. โลน'ลี [ADJ] โดดเดี่ยว,คนเดียว,สันโดษ
  • disagree ดิสอะกรี [VT] ไม่เห็นด้วย