• ปรับขนาด
    ตัวอักษร

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

การรับฟังความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ฉบับผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีฎา (คณะพิเศษ)
นายพนมเทียน เส้งวั่น
ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา
ข่าวสารความเคลื่อนไหว
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง์ในเครือข่าย อปท.
mourning
มอร์น'นิง (N)
การไว้ทุกข์,ความเศร้าโศก,การไว้อาลัย