• ปรับขนาด
    ตัวอักษร

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสงขลา ให้เป็นกลไกการพัฒนาได้อย่างยั่งยืน"
นายพนมเทียน เส้งวั่น
ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา
ข่าวสารความเคลื่อนไหว
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง์ในเครือข่าย อปท.
mourning
มอร์น'นิง (N)
การไว้ทุกข์,ความเศร้าโศก,การไว้อาลัย