• ปรับขนาด
    ตัวอักษร

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ทน.หาดใหญ่, ทม.ควนลัง,ทม.ทุ่งตำเสา และ ทม.สิงหนคร ยังไม่ได้รายงานการบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารตาม นส.ด่วนมาก ที่ สข. 0023.4/ว2254 ลว. 8 พ.ย. 2559 และ ทม.สิงนคร ยังไม่ได้รายงานตาม นส.ด่วนที่สุด ที่ สข 0023.4/ว3299 ลว. 15 มิถุนายน 2559
นายพนมเทียน เส้งวั่น
ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา
ข่าวสารความเคลื่อนไหว
cheap
ชีพ [ADJ]
ถูก,ขั้นต่ำ